En hjælpende hånd

I Civic ønsker vi først og fremmest at stille os til rådighed for andre.  Gratis og frivilligt.

Det kan være til den gode ide der blot mangler beskrivelse og form. Det kan være til initiativer der mangler den rette indgang eller kontakt for at lykkedes.

Vi ønsker med vores samlede viden, indsigt,  erfaring og netværk, at fremme alle tiltag der kan udvikle vort  lokalsamfund,  ud fra hjælp til selvhjælps tanken.  Vi  kan bistå med foreningsdannelse, fremskaffelse af midler, udarbejdelse af idegrundlag  og lignende. Vi kan knytte kontakter, evaluere på idegrundlag og være sparringspartnere i udvikling og gennemførelse.

Kort sagt. Har du den gode ide, men kan ikke rigtig komme videre ? Så spørg os hvordan !

Vi støtter lokalt

I Civic er vores fokus på det nære samfund.  Det er netop vort lokalkendskab der samtidigt er Civic´s styrke. Vi ved ofte ”hvor skoen trykker” eller ”klaveret spiller”.  Vores påstand er derfor også, at de fleste foreninger, selskaber eller organisationer  med fordel kan få kvalificeret sparring næsten uanset område. Dog forbeholder vi os ret til at afvise anmodninger hvor vi ikke føler os kvalificeret og/eller engageret.

Vi er 100 % upolitiske og uafhængige at enhver økonomisk interesse.  Derfor gælder vort tilbud også kun til alment nyttige formål. Privatøkonomiske interesser har ikke vores interesse.

Aktive borgere

CIVIC er en samling af aktive borgere, der udgør en almen nyttig og velgørende forening der har til formål gennem sit virke at medvirke til at udvikle lokalsamfundet samt give støtte til sociale formål og hjælp til selvhjælp blandt lokalsamfundets sociale foreninger, ungdomsforeninger, idrætsklubber samt omsorgsorganisationer for ældre, handicappede og socialt udsatte borgere