Om Civic

Medlemskredsen bag Civic-Hadsten er en række private borgere, der alle har som mål, at medvirke til at udvikle vort lokalsamfund på frivillig og ulønnet basis. Vi er upolitiske, ureligiøse og er uafhængige af økonomiske interesser. 

Man kan ikke melde sig ind i Civic. Medlemskab er noget man bliver inviteret til. Vi rekrutterer blandt voksne mænd  der gennem deres virke i Hadsten eller samfundsposition i øvrigt,  har noget at byde ind med.

Vi vil dog nødigt forveksles med en lukket eller hemmelig loge. Vi ser snarere os selv som en gruppe borgere der har et socialt medmenneskeligt grundsyn og som føler et medansvar for lokalsamfundets udvikling og virke.