Bestyrelsen

Formand: John Jeppesen

Næstformand: Kristen S. Mark

Kasserer: Hans Ole Steensig

Mødeleder: Kurt Nygaard

Sekretær: Torben Bonne

Revisor: Anders Holm