Civic

CIVIC-aktive borgere er en almen nyttig og velgørende forening der har til formål gennem sit virke at medvirke til at udvikle lokalsamfundet samt give støtte til sociale formål og hjælp til selvhjælp blandt lokalsamfundets sociale foreninger, ungdomsforeninger, idrætsklubber samt omsorgsorganisationer for ældre, handicappede og socialt udsatte borgere.